Month: February 2023

Lady Chatterley’s Lover: ชู้รักเลดี้แชตเตอร์เลย์

นวนิยายของ DH Lawrence ไม่ได้เริ่มต้นด้วยจุดวางแผนหรือการจัดฉาก ไม่นะ ในย่อหน้าเริ่มต้น ลอว์เรนซ์ตะโกนใส่โทรโข่งว่า “ยุคของเราเป็นยุคแห่งโศกนาฏกรรมโดยพื้นฐานแล้ว ดังนั้นเราจึงปฏิเสธที่จะรับช่วงที่น่าเศร้า ความหายนะได้เกิดขึ้น เราอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพัง และเราเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยเล็กๆ ใหม่ เพื่อให้มีความหวังเล็กๆ ใหม่ มันเป็นงานที่ค่อนข้างหนัก: ตอนนี้ไม่มีทางที่ราบรื่นไปสู่อนาคต แต่เราไปรอบๆ หรือตะเกียกตะกายข้ามสิ่งกีดขวาง เราต้องอยู่ให้ได้...